05 سپتامبر 2020
سپتامبر 5, 2020

نظریه علمی درباره مرگ

0 دیدگاه

نظریه علمی درباره مرگ

تا به حال هیچ کسی از آن دنیا بازنگشته تا درباره ی چگونگی آن توضیح دهد. اما موارد نادری از تجربه نزدیک به مرگ وجود دارد که برای معدود افرادی مثل بیماران اغمایی به هوش آمده رخ داده است. این افراد طی این تجربه، حالات عجیبی را تجربه کرده اند که در اغلب موارد اشتراکاتی میان آن ها وجود داشته است. حال می خواهیم ببینیم علمی چه نظری درباره ی تجربه نزدیک به مرگ دارد.

آشنایی با مرگ, نظریه علمی درباره مرگ
افراد اغمایی افراد طی این تجربه، حالات عجیبی را تجربه کرده اند

هیچ کس به طور قطع نمی داند بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد اما محققان تلاش دارند به پاسخ این سوال ها دست یابند که: انسان در زمان مرگ چه چیزی را تجربه می کند؟ اغلب مردم در حال مرگ چه چیزی می بینند؟ آن ها در این شرایط چه احساسی دارند؟

شارلوت مارشال استاد دانشگاه بلژیک و دکتر متخصص رشته ی عصب-روانشناسی و تیم تحقیقاتی اش به بررسی گزارش های تجربه نزدیک به مرگ ۱۵۴ نفر پرداخته اند. این اولین تحقیق دقیق و موشکافانه درباره ی این پدیده است. نتیجه ی این تحلیل آن بود که در میان این تجربه ها ۴ رخداد عمده و مشترک وجود داشت.

1- احساس آرامش

احتمالا احساس آرامش آن چیزی نیست که از یک تجربه نزدیک به مرگ انتظار داشته باشید، اما پژوهش مذکور بیان می کند ۸۰ درصد از افراد شرکت کننده در این تحقیق درباره ی تجربه ی این احساس صحبت کردند. بسیاری از ما از مرگ وحشت داریم و تصور می کنیم در لحظه ی مرگ بدترین اتفاقات خواهد افتاد، بنابراین خوب است که بدانیم در میان تجربه های نزدیک به مرگ، احساس آرامش عمده ترین اتفاق گزارش شده است.

درباره ی مرگ,نظر علمی درباره ی مرگ
بدانیم در میان تجربه های نزدیک به مرگ، احساس آرامش عمده ترین اتفاق گزارش شده است

2- نور درخشان

همه ی ما درباره ی این حالت شنیده ایم، اما دیدن این نور درخشان در انتهای یک تونل عمده ترین ویژگی تجربه های نزدیک به مرگ نبوده است و تنها ۶۹ درصد از افراد شرکت کننده در پژوهش این حالت را گزارش کرده اند. علت دقیق وقوع این اتفاق هنوز مشخص نیست. یک تئوری در این مورد وجود دارد که بیان می کند کمبود اکسیژن باعث این حالت می شود، اما تئوری دیگری بیان می کند که این نور درخشان در نتیجه ی برخی فعالیت های مغزی است که در هنگام مرگ رخ می دهد.

نظریه علمی درباره مرگ, تجربیات علمی درباره مرگ
این نور درخشان در نتیجه ی برخی فعالیت های مغزی است که در هنگام مرگ رخ می دهد

3- دیدن اشباح
پیش‌بینی زمان مرگ با کاهش قدرت بویایی
تعيين دقيق زمان مرگ با مژك‌هاي بيني!

در این پژوهش، ۶۴ درصد از افراد شرکت کننده بیان کردند زمانی که در حال مرگ بودند اشباحی را دیده بودند. برخی از آن ها کسی را از گذشته و بقیه ی آن ها چیزی شبیه به روح دیده بودند.

نظر علمی درباره ی مرگ,آشنایی با مرگ
تعدادی افراد بیان کردند زمانی که در حال مرگ بودند اشباحی را دیده بودند

4- تجربه ی خروج از بدن
مرجع معتبر خرید انواع گیفت کارت
دسترسی به بازی هاوقابلیت های جدید

تجربه ی خروج از بدن به حالتی گفته می شود که فرد احساس می کند از جسم خود جدا شده و قادر است خودش را از زاویه ای دیگر ببیند. تلاش های زیادی برای پی بردن به علت تجربه ی این حالت صورت گرفته، مثل تئوری هایی که آن را مربوط به مشکلات گوش درونی یا ترفندهای ذهن می دانند. در هر صورت، در تحقیق مذکور ۳۵ درصد از افراد شرکت کننده بیان کردند جسم خود را ترک کرده بودند و ۳۶ درصد بیان کردند که بازگشت آن ها به جسم شان آخرین رخداد در سلسله وقایع تجربه نزدیک به مرگ ها آن بود. دکتر مارشال در اینباره می گوید: «طبق این اطلاعات به نظر می رسد تجربه نزدیک به مرگ معمولا با حسی از جدایی از جسم آغاز می شود و با بازگشت به آن پایان می یابد.»