ممکن است عاشق شما باشد و خیانت کند؟

مي‌گويند از 50 كه بگذرد كار تمام است و مردهاي 28 تا 50 ساله هستند كه به زنان‌شان خيانت مي‌كنند. اما اگر همسر شما هنوز در سال‌هاي جواني است يا تازه به چهل چهلي وارد شده، معنايش اين است كه سايه احتمالي خيانت هنوز روي زندگي مشترك شما سنگيني مي‌كند.

حالم‌رو خوب نمي‌كني
مي‌گويند07 درصد طلاق‌ها به‌خاطر مشكلاتي اتفاق می افتد كه در رابطه زناشويي وجود دارد. اما بررسي‌هايي كه در مورد خيانت مردهاي متاهل به همسرشان انجام شده، برخلاف تصور رايج، نشان مي‌دهدفقط مشكلات جنسي دليل خيانت نيست. از نظر محققان، شايد رابطه‌اي به دليل اين مشكلات به بن‌بست برسد و به جدايي ختم شود اما به نوشته وب‌ام دي تنها 8درصد آقايان به‌خاطر كمبود‌هاي جنسي خيانت مي‌كنند. اين پژوهشگران مي‌گويند محرك اصلي مردهاي خيانتكار، نيازهاي عاطفي است. باتوجه به آمارهايي كه از دل اين بررسي‌ها استخراج شده است، 84درصد مردها نارضايتي عاطفي را به‌عنوان دليل خيانت كردن معرفي مي‌كنند و مي‌گويند شريك زندگي‌شان نمي‌تواند احساس خوبي راكه به آن نيازمند هستند در آنها ايجاد كند.

رفيق بد. . .
شايد خواندن اين مطلب به شما انگيزه بهتري براي كنترل معاشرت‌هاي همسرتان بدهد. البته قطعا منصرف كردن همسرتان از ديدن دوستانش به‌نفع شما و رابطه‌تان تمام نمي‌شود و تنها مي‌توانيد با هوشمندي، دوستان وفادارش را بيشتر از خيانتكارها به خانه‌تان دعوت كنيد؛ چراكه با توجه به يافته‌هاي پژوهشگران 77 درصد مرداني كه خيانت كرده‌اند، دوست صميمي خيانتكاري داشته‌اند. اين محققان تاييد مي‌كنند كه خيانت واگيردار است و اگر مردي با يك خيانتكار نشست و برخواست داشته باشد، احتمال خائن شدنش بالاتر مي‌رود.

مي‌دونم اشتباه مي‌كنم
درحالي‌كه اغلب خانم‌ها تصور مي‌كنند مردهاي خيانتكار به هيچ چيز پايبند نيستند و به قول خودشان با «پر‌رويي» سراغ زن ديگري مي‌روند، پژوهش‌ها حاكي از آن است كه 66 درصد مردها وقتي خيانت مي‌كنند احساس گناه مي‌كنند. پيش از اين هم محققان ثابت كرده بودند كه خيانت، قلب مردها را ضعيف مي‌كند و باعث مي‌شود مردهاي خيانتكار بيشتر در معرض مشكلات قلبي و مرگ ناشي از آنها قرار بگيرند. البته پژوهشگران مي‌گويند اين احساس گناه مردها را از خيانت منصرف نمي‌كند و انگيزه وفادار ماندن به شريك زندگي‌شان را در آنها افزایش نمی دهد. به همين دليل از نظر محققان حتي اگر شوهرتان پشيمان شد، احساس گناه كرد و قسم خورد كه ديگر به شما خيانت نمي‌كند، نبايد حرفش را جدي بگيريد؛ چراكه پشيماني براي وفادار ماندن كافي نيست.

هنوزم تو قشنگ‌تري
براي به دست آوردن دل مردي كه مي‌دانيد به شما خيانت مي‌كند، خودتان را توي باشگاه و دفاتر رژيم‌درماني حبس نكنيد. محققان مي‌گويند، دليل خيانت همسرتان به شما، نه به هم ريختگي ظاهري‌تان بلكه همانطور كه گفتيم مشكلات عاطفي ميان شماست. اين محققان مي‌گويند، تنها 21 درصد مردان گفته‌اند كه جذابيت ظاهري معشوقه‌شان از همسرشان بيشتر بوده و كمتر مردي است كه براي به دست آوردن زني زيباتر، دست به خيانت بزند.