بارداری از یائسگی زودهنگام پیشگیری می‌کند

یافته های جدید محققان نشان می دهد بارداری و شیردهی به نوزاد از زنان در مقابل یائسگی زودهنگام حفاظت می کند.
در پژوهشی محققان داده‌های مربوط به بیش از ۱۰۸ هزار زن را از سال ۱۹۸۹ بررسی کردند.کریستین لانگتون، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ماساچوست، در این باره می‌گوید:

«در مطالعه ما، زنانی که سه بارداری یا بیشتر داشتند و نوزادشان را فقط با شیر خود به مدت ۷ تا ۱۲ ماه تغذیه کرده بودند، در مقایسه با زنان دارای تعداد بارداری مشابه و شیردهی کمتر از یک ماه، ۳۲ درصد کمتر با ریسک یائسگی زودهنگام مواجه بودند.»
به گزارش مهر همچنین نتایج تحقیقات نشان داد زنان دارای دو بارداری ۱۶ درصد کمتر با ریسک یائسگی زودهنگام و زنان دارای سه بارداری ۲۲ درصد کمتر با ریسک یائسگی زودهنگام روبرو بودند. به گفته محققان، بارداری و شیردهی به نوزاد به طورکلی از تخمک گذاری جلوگیری می‌کند و در نتیجه روند کاهش طبیعی فولیکول‌های تخمدان با گذشت زمان کُند می‌شود و ریسک یائسگی زودهنگام کاهش می‌یابد. محققان بر حداقل ۶ ماه تا یک سال شیردادن به نوزاد تاکید دارند.